Πρόεδρος: Μέλου – Μπαρλά Μαγδαληνή (Ρούλα)
Αντιπρόεδρος: Βάρδια Κωνσταντίνα
Ταμίας: Καραϊσκάκης Τηλέμαχος
Γραμματέας: Κατσικαρέλης Γιώργος