Όροι συμμετοχής

– Θα γίνονται δεκτές φωτογραφίες έγχρωμες ή ασπρόμαυρες, σε ανάλυση τουλάχιστον 6 mpxl σε μορφή αρχείου jpeg , με διαστάσεις Α4(20×30). – Οι φωτογραφίες θα αποστέλλονται μέσω e-mail στη διεύθυνση info@pkamfilochias.gr  συνοδευόμενες από τα στοιχεία επικοινωνίας του φωτογράφου, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο καθώς και έναν τίτλο. – Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των φωτογραφιών είναι η  Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015. – Οι φωτογραφίες θα εκτεθούν…